Projekty

Podpora inovačného rastu spoločnosti UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a ziskovosti spoločnosti.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity zameranej na obstaranie moderných inovatívnych CNC zariadení - laserového páliaceho zariadenia a hydraulického ohraňovacieho lisu.

Realizáciou projektu dôjde k podpore zvyšovania kvality a efektivity výrobných procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne so zameraním tak na inováciu produktov, ako aj inováciu procesov. Projekt prispeje k zníženiu technologickej medzery SR.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

DOKUMENTY:

  • Publicita:
  • Výzva OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:
  • Záznam z prieskumu trhu: