Služby

Hlavné činnosti:

 • Oceľové prefabrikáty a konštrukcie pre stavebný priemysel. 
 • Lakovanie automobilových dielov
 • Rezanie laserom Amada Ensis Fiber Laser
 • CNC ohraňovací lis Amada HFE 3i 1303
 • Pieskovanie

Silné stránky:

 • kompletná projekčná a dielenská technická príprava 
 • 25 ročná prax v oblasti kovoobrábania
 • výborná znalosť trhu, súčasných i potenciálnych odberateľov
 • dobré kooperačné vzťahy
 • kvalitná výroba
 • znalosť konkurencie a jej technologického vybavenia

Medzi hlavné výhody spoločnosti patrí schopnosť spracovať produkt od jeho prvotného návrhu až po finálne riešenie a výrobu. Komplexnosť služieb zahŕňa vývoj a operácie vysekávania, ohýbania, zámočnícke práce, zváranie, brúsenie, rezanie, lakovanie a montáž výrobkov.